Damian Hamerla
Prezes Zarządu
Krzysztof Kacuga
Członek Zarządu
Barbara Hartman-Sobota
Członek Zarządu
Tomasz Dandy
Członek Zarządu