Polityka prywatności

Email Drukuj PDF

Mamy pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy tej strony nas obdarzają. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę Waszej prywatności.

Dlatego jasno informujemy, jakie dane gromadzimy i do czego zostają one użyte. Naszą politykę prywatności streszczamy w 5 krokach:

  • Użytkownik ma wybór i możliwość ochrony swojej prywatności.
  • Dane mogą zostać użyte do dostarczenia użytkownikowi nowych usług i informacji, które powstają podczas działalności Fundacji. 
  • Sposób zbierania prywatnych informacji jest przejrzysty.
  • Odpowiedzialnie zarządzamy zebranymi informacjami.
  • Oferowane przez Fundację usługi muszą spełniać najwyższe standardy ochrony prywatności.


W chwili obecnej zbierane są jedynie dane statystyczne, które mają na celu:

  • określenie ilość wejść na stronę www,
  • określenie skąd zostały zarejestrowane wejścia (bezpośrednie wpisanie adresu lub wykorzystanie odnośnika z zewnętrznej strony www),
  • określenie z jakiej przeglądarki korzysta odwiedzający.