Kwiecień 2010 – delegacja z Kirgistanu w Polsce

Email Drukuj PDF

Blisko sześć i pół tysiąca kilometrów przebyło 11 osób reprezentujących organizacje pozarządowe Kirgistanu – niewielkiego państwa położonego w Azji graniczącego m.in. z Kazachstanem i Chinami. W ciągu kilku dni pobytu w woj. śląskim poznali w jaki sposób przygotowujemy młodzież do wejścia na rynek pracy.

Po raz kolejny Fundacja Rozwoju Świętochłowic organizowała wizytę studyjną dla obcokrajowców celem prezentacji polskich doświadczeń związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych u młodzieży. Pięciodniowy program był szczelnie wypełniony. Goście poznali m.in. działalność placówek oświatowych: III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie, Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach; Klubu Młodzieżowego „Dziupla” w Świętochłowicach, problematykę ekonomii społecznej, odwiedzili Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, wymienili doświadczenia z osobami realizującymi projekty w organizacjach pozarządowych naszego województwa. Podczas wizyty prezentowana była śląska przedsiębiorczość w różnych ujęciach: od społecznej (a postaci wolontariatu, również międzynarodowego) do gospodarczej (spotkania z przedsiębiorcami i firmami). Pokazane zostały także różne formy działania: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, innowacyjne organizacje. Urozmaicone spotkania stanowiły inspirację do podjęcia podobnych działań w Kirgistanie. Po zakończeniu wizyty studyjnej goście wzieli udział w warsztatach metodycznych w zakresie przygotowania młodzieży do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsięwzięcie to było pierwszym etapem projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z Fundacją Rozwoju Świętochłowic i kirgiskim partnerem Social Research Center at American University of Central Asia, a finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.

 

Zagranica