Sierpień 2006 r. – Wizyta delegacji z Mołdowy, Rosji i Ukrainy w Polsce

Email Drukuj PDF

W ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” realizowana była w woj. śląskim wizyta studyjna dla 21-osobowej delegacji z Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Celem projektu było zainicjowanie trwałej współpracy mającej na celu wypracowanie dobrych modeli społecznego działania oraz rozwiązywania problemów w skali zarówno lokalnej, jak i regionalnej w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy jakości edukacji. Przedsięwzięcie realizowane było przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z 9 partnerami z Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski i dofinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.

 Podczas wizyty w naszym regionie, uczestnicy poznali sytuację na śląskim rynku pracy oraz działania podejmowane przez różne podmioty na rzecz lepszego przygotowania absolwentów do aktywności zawodowej. Większość czasu uczestnicy spędzili w Świętochłowicach poznając działalność miejscowych podmiotów.


 

Zagranica