Grudzień 2010 r. – Mołdowa

Email Drukuj PDF

Wizyta studyjna Mołdawian organizowana była w ramach programu Study Tours to Poland - Profesjonaliści koordynowanym w Polsce przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a współfinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W skład dwunastoosobowej delegacji wchodzili przede wszystkim prezydenci miast z regionu Căuşeni (Kauszeni) w Mołdowie.

Celem wizyty studyjnej, było zapoznanie się z zagadnieniami wykluczenia społecznego w woj. śląskim, a w szczególności z różnymi modelowymi inicjatywami w tym obszarze podejmowanymi przez organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe czy firmy.

Podczas tygodniowej wizyty na Śląsku, goście odbyli cykl spotkań w Świętochłowicach m.in. w siedzibie organizatora (Fundacji Rozwoju Świętochłowic), Dress for Success, Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosko oraz Centrum Pracy A4e. Nasi zagraniczni goście mieli także okazje spotkać się z Prezydentem Miasta Świętochłowice Dawidem Kostempskim oraz kilkoma przedsiębiorcami, z którymi rozmawiano na temat podjęcia współpracy.
W programie wizyty, znalazły się również następujące punkty: Urząd Miejski w Gliwicach, Wiejska Chata w Bojkowie, Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, Spółdzielnia Socjalna w Bytomiu, Centrum Aktywności Lokalnej w Katowicach – Szopienicach, Dom Aniołów Stróżów, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Katowicach – Załężu, Śląską Fundację Obywatelską LEX CIVIS w Katowicach. Delegacja miała także możliwość wyjazdu poza teren województwa śląskiego dzięki czemu mogli odwiedzić Krakowską Fundację Hamlet.

Wizyta studyjna została oceniona bardzo pozytywnie przez jej uczestników. Całość pobytu w Polsce zakończyły podziękowania ze strony gości i wyrażanie opinii nt. dużej wartości tego, co zobaczyli i z kim się spotkali. Deklarowano chęć podjęcia współpracy, aby móc w przyszłości realizować wspólne projekty. Podkreślano otwartość, serdeczność, życzliwość, gościnę Polaków.

 

Zagranica