Listopad 2007 r. – Samara (Rosja)

Email Drukuj PDF

Wizyta realizowana była w ramach Study Tours to Poland: „W stronę demokracji Lokalnej w Rosji – wizyty studyjne liderów samorządów lokalnych oraz organizacji obywatelskich z Obwodu Samarskiego”.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu przedsięwzięcia w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. oraz Programu Przemiany w Regionie – RITA. Liderem projektu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji, natomiast partnerami lokalnymi obok Fundacji Rozwoju Świętochłowic byli Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia, Fundacja Borussia z Olsztyna, Centrum Szkolenia i Administracji z Lublina.

W ramach wizyt zaplanowano wiele spotkań, m.in. w Świętochłowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Knurowie, Katowicach, a także w Cieszynie, Ustroniu, Toszku. Zorganizowane były także spotkania z gminami wiejskimi – Koszęcinie, Ciasnej, Lisowicach. Rudzińcu, Wielowsi. Spotkania te miały na celu zapoznanie gości z funkcjonowaniem samorządów i inicjatywami przez nie podejmowanymi, które będzie można także wykorzystać w Samarze.

Druga wizyta gości z Samary w naszym regionie była okazją do zaprezentowania działań aktywizujących młodzież ze Świętochłowic i projektów promujących przedsiębiorczość społeczną. Temu służyły spotkania w Centrum Edukacji Lokalnej i w OSIR „SKAŁKA”. Podczas tego ostatniego zaprezentowane zostało także funkcjonowanie sportu w mieście oraz omówiono udział młodzieży w imprezach sportowych i zaangażowanie wolontariuszy w organizację największych wydarzeń sportowych w mieście. Najwyżej ocenionym przez uczestników wizyty studyjnej wydarzeniem było spotkanie w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach. Instytucję tę reprezentowały panie: Gabriela Bugaj-Miętkiewicz, Urszula Kiwic, Gabriela Lipczyńska, Regina Grzybowska i Ewa Hajda. Zaprezentowały one funkcjonowanie przedsiębiorstwa mieszkaniowo-komunalnego, omówiły jego zadania i rolę w mieście oraz wyczerpująco odpowiedziały na wszystkie zadawane pytania. Podzielono się także konkretnymi doświadczeniami w aplikowaniu o dodatkowe środki na inwestycje – pokazywano wnioski projektów, fiszki oraz całe aplikacje i dokumentację projektową. Dopełnieniem tego wszystkiego było odwiedzenie zrealizowanych inwestycji w Świętochłowicach – adaptacja na cele mieszkaniowe dawnego hotelu robotniczego (ul. Chopina), adaptacja budynku na cele użyteczności publicznej i działalność społeczną (ul. Sądowa) i kilku mniejszych inwestycji. Dodać również należy, iż tego dnia w Świętochłowicach przebywała przedstawicielka Departamentu Współpracy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, która uczestniczyła w zorganizowanych spotkaniach. Celem jej obecności był monitoring projektu oraz przekonanie się, jaką wartość dla Rosjan ma organizowanie tego typu wizyt studyjnych w Polsce. Dodatkowym elementem ocenianym przez przedstawiciela MSZ było sposób zaangażowania się Centrum Edukacji Lokalnej w organizację pobytu gościom oraz poziom merytoryczny organizowanych spotkań.

Wizyta studyjna została oceniona bardzo pozytywnie, zarówno przez przedstawiciela MSZ jak i uczestników z Samary. Całość pobytu w Polsce, zakończyły podziękowania ze strony gości i wyrażanie opinii nt. dużej wartości tego, co zobaczyli, z kim się spotkali. Deklarowano chęć podjęcia współpracy z polskimi powiatami, aby móc w przyszłości realizować wspólne projekty. Podkreślano otwartość, serdeczność, życzliwość, gościnę Polaków. Dla organizatorów jednak jedną z najważniejszych opinii były słowa starosty jednego z powiatów z Samary, które oddają charakter i znacznie przedsięwzięcia: „Po tym tygodniu spędzonym w Polsce, po tych wszystkich spotkaniach z Polakami w różnych miejscach – zmieniłem zdaniem o Polsce. Wcześniej opierałem się tylko na tym, co przeczytałem w prasie, albo usłyszałem w telewizji. Nijak się to jednak ma do tego, co u Was zobaczyłem. Po powrocie, będę się dzielił z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, pracownikami w czym uczestniczyłem, z kim się spotkałem, z czym się zapoznałem. Muszę się z nimi tym podzielić. To mój obowiązek. Oni powinni wiedzieć jak jest naprawdę w Polsce”.

 

Zagranica