Październik 2007 r. – Samara (Rosja)

Email Drukuj PDF

Wizyta realizowana była w ramach Study Tours to Poland: „W stronę demokracji Lokalnej w Rosji – wizyty studyjne liderów samorządów lokalnych oraz organizacji obywatelskich z Obwodu Samarskiego”. Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu przedsięwzięcia w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. oraz Programu Przemiany w Regionie – RITA. Liderem projektu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji, natomiast partnerami lokalnymi obok Fundacji Rozwoju Świętochłowic byli Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia, Fundacja Borussia z Olsztyna, Centrum Szkolenia i Administracji z Lublina.

W ramach wizyt zaplanowano wiele spotkań, m.in. w Świętochłowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Knurowie, Katowicach, a także w Cieszynie, Ustroniu, Toszku. Zorganizowane były także spotkania z gminami wiejskimi – Koszęcinie, Ciasnej, Lisowicach. Rudzińcu, Wielowsi. Spotkania te miały na celu zapoznanie gości z funkcjonowaniem samorządów i inicjatywami przez nie podejmowanymi, które będzie można także wykorzystać w Samarze.

Podczas pierwszej z wizyt, goście z Samary zapoznali się w Świętochłowicach z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Lokalnej jako przykładu efektu współpracy samorządu lokalnego z organizacją pozarządową. Ponadto, odbyły się dwa spotkania tematyczne. Pierwsze, dotyczące ekologii i działań związanych z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych w Świętochłowicach. Drugie, związane z funkcjonowaniem sportu i stowarzyszeń sportowych. Spotkania z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii – Beatą Spetruk oraz Dyrektorem OSiR „SKAŁKA” – Januszem Grobelką, ocenione zostały przez uczestników jako bardzo ciekawe i merytoryczne. W programie znalazło się także spotkanie w Śląskim Parku Przemysłowym, podczas którego Prezes Zarządu – Paweł Błażyca, wraz z Wiceprezesem – Jackiem Drażykiem, przybliżyli założenia powołania parku i przedstawili zakres podejmowanych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

 

Zagranica