Fundacja Rozwoju Świętochłowic we współpracy z Bytomską Radą Seniorów realizuje działanie “Trzy kroki do celu – Integracja, Twórczość, Przedsiębiorczość” celem aktywizacji i integracji seniorów w okresie epidemii COVID – 19. Uczestnikami zadania są seniorzy (osoby 60+) zamieszkujący miasta Bytom oraz Świętochłowice. Celem działania nie jest jedynie aktywizacja seniorów w ich miejscu zamieszkania, lecz również integracja sąsiednich środowisk oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy seniorami z ww. miast.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów