Paweł Jurek
Przewodniczący Rady Fundacji
Anna Roter
Członek Rady
Aleksandra Baran
Członek Rady
Anna Orlikowska
Członek Rady
Marek Warejko
Członek Rady
Ewa Musiał
Członek Rady