Podsumowanie TOP

Email Drukuj PDF


W ramach czterech pierwszych edycji "Programu Stypendialnego TOP-Talenty, Odkrycia, Pomysły", realizowanych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wsparcie otrzymało 65 osób (20 osób to uczniowie szkół gimnazjalnych, a 45 - szkół ponadgimnazjalnych). Łączna kwota wypłaconych stypendiów do 104 000,00 zł.

Program realizowany przez Fundację Rozwoju Świętochłowic był współfinansowany przez Fundację im. S. Batorego, Miasto Świętochłowice oraz lokalnych Darczyńców.

Wszystkim Darczyńcom, dzięki którym mogła zostać zrealizowana pierwsza edycja programu, serdecznie dziękujemy!

Szczegółowe info o programie oraz działalności TOP-Stypendystów w zakładce TOP.