Fundacja, założona w 2004 roku, posiada już znaczący dorobek w postaci zrealizowanych projektów.

Informacje o nich znajdziesz w dziale Projekty. Jeżeli chcesz zaproponować nam współpracę, zasygnalizować problemy do rozwiązania – prosimy o kontakt pod adresem frs@swietochlowice.org.pl

Fundacja Rozwoju Świętochłowic koncentruje się na wszelkiego rodzaju działaniach wspomagających rozwój miasta oraz organizacji pozarządowych w nim działających. Swojej aktywności nie ogranicza terytorialnie angażując się również w projekty regionalne i ponadlokalne realizowane na terenie innych województw – w ten sposób aktywnie przyczyniając się do promocji Świętochłowic w różnych miejscach kraju.