Materiały edukacyjne

Email Drukuj PDF


Programy telewizyjne

GREAT wolontariatGREAT - wolontariat i jego znaczenie. Program edukacyjny powstał w 2010 r. w ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską. Serdeczności dla naszych wolontariuszy: Ani Bączek-Lieber i Marty Rupki za współpracę przy tworzeniu programu.

GREAT Seniorzy 1GREAT - rozwój osobisty i prawa seniorów. Program edukacyjny powstał w 2010 r. w ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską. Serdeczne podziękowania dla Pań: Czesławy Tomczyk i Teresy Serafin za współpracę przy tworzeniu programu /część 1/.

GREAT Seniorzy 2GREAT - rozwój osobisty i prawa seniorów. Program edukacyjny powstał w 2010 r. ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską. Serdeczne podziękowania dla Pań: Czesławy Tomczyk i Teresy Serafin za współpracę przy tworzeniu programu /część 2/.

GREAT Prawa człowiekaGREAT - społeczeństwo obywatelskie. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską w 2010 r. Serdeczne podziękowania dla Ani Nawrot ze Stowarzyszenia Pro Ethica z Rudy Śląskiej oraz Krzysztofa Kacugi z Fundacji Edukacja dla Demokracji i FRŚ za współpracę przy tworzeniu programu. Program edukacyjny powstał w ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.

GREAT GREAT - wspomnienia z Ghany. Program edukacyjny powstał w 2010 r. w ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską. Ciepłe podziękowania za współpracę przy tworzeniu programu dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Świętochłowicach.

GREAT wolontariat misyjnyGREAT - kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Program edukacyjny powstał w 2010 r. w ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską. Program nie powstałby gdyby nie nasi przyjaciele z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego ze Świętochłowic. Wielkie dzięki dla Was za pomoc przy tworzeniu programu. W szczególności podziękowania kierujemy na ręce: Ani 'Maryny' Knebel, Tomka Dandy, ks. Mirosława Niechwieja, Macieja Witkowskiego oraz oczywiście koordynatora całego projektu: Mateusza Wojtola ;-) /część 1/.

GREAT wolontariat misyjny 2GREAT - kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Program edukacyjny powstał w 2010 r. w ramach projektu „Global Rights Europeans Acting Together – GREAT” realizowanego lokalnie przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Koordynatorami projektu GREAT w PL były: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Materiał zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską. Program nie powstałby gdyby nie nasi przyjaciele z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego ze Świętochłowic. Wielkie dzięki dla Was za pomoc przy tworzeniu programu. W szczególności podziękowania kierujemy na ręce: Ani 'Maryny' Knebel, Tomka Dandy, ks. Mirosława Niechwieja, Macieja Witkowskiego oraz oczywiście koordynatora całego projektu: Mateusza Wojtola ;-) /część 2/.


Spoty i filmy

STP majStudy Tours to Poland - Studenci (maj 2011) czyli co studenci z Białorusi, Mołdowy i Ukrainy robili w woj. śląskim (małopolskim i mazowieckim także) podczas pobytu zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic ;-) Specjalne podziękowania dla Tomka Dandy za przygotowanie i zmontowanie materiału filmowo-zdjęciowego ;-)

STP luty 2011Study Tours to Poland - Liderzy (luty 2011) czyli wiele spotkań studentów, wybitnych liderów z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy w woj. śląskim (głównie w Świętochłowicach). Cały pobyt zorganizowany przez Fundację Rozwoju Świętochłowic ;-) Specjalne podziękowania dla Tomka Zaborowskiego za przygotowanie i zmontowanie materiału filmowego, który doskonale oddaje atmosferę wizyty ;-) Podziękowania również dla wszystkich polskich studentów, którzy włączyli się w organizację i uatrakcyjnienie pobytu gości w naszym regionie...

5-cio lecie5 lat FRŚ. Filmowe podsumowanie 5-letniej działalności Fundacji Rozwoju Świętochłowic 2005-2010 (a w nim można zobaczyć m.in. zaangażowanych w działania ludzi, zrealizowane projekty, konkretne liczby podsumowujące dotychczasowy dorobek FRŚ). Ogromne podziękowania dla Tomka Zaborowskiego, bez którego zaangażowania ten film był nie powstał.

Seniorzy XXI podsumowaniePodsumowanie projektu "Seniorzy XXI wieku - aktywni, nowocześni, zaangażowani" realizowanego w latach 2009-2010 przez Fundację Rozwoju Świętochłowic. Partnerami przedsięwzięcia byli: Młodzieżowy Dom Kultury i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Świętochłowice. Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

GREAT spotGREAT - kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Pierwszy z czterech spotów promujących kampanię "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" w ramach projektu GREAT, realizowanego we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. 
fot. Marcin Suder

GREAT spotGREAT - kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Drugi z czterech spotów promujących kampanię "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" w ramach projektu GREAT, realizowanego we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. 

GREAT spotGREAT - kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Trzeci z czterech spotów promujących kampanię "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" w ramach projektu GREAT, realizowanego we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. 

GREAT spotGREAT - kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Ostatni z czterech spotów promujących kampanię "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" w ramach projektu GREAT, realizowanego we współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

Podsumowanie projektu Extremalni WizjonerzyPodsumowanie projektu "Extremalni wizjonerzy - reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży" w realizowanego w latach 2008-2010 przez Fundację Rozwoju Świętochłowic we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Extremalni po 1 edycjiPodsumowanie pierwszej edycji "Extremalnych Wizjonerów" (2009). Choć 2009 rok był stosunkowo niedawno, dla FRŚ to absolutna historia ;-) Zanurzmy się zatem odrobinę w historii Extremalnych Wizjonerów po I edycji zajęć. To nie tyle wspomnienia, co e-archiwizacja fajnych materiałów ;-) Podziękowania dla Tomka Zaborowskiego za dynamiczny i ciekawy montaż, który możemy podziwiać w postaci tego filmiku.

PAPAPicie albo życie. Zwycięska praca w konkursie realizowanym w ramach projektu Fundacji Rozwoju Świętochłowic "Projekt Aktywne Po(d)stawy Abstynencji" (PAPA) 2009 na najlepszy film/spot poświęcony profilaktyce antyalkoholowej. Praca wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach - Karolinę i Kamila Wieczorków. Film zawiera utwór Johna Willamsa oraz utwór Bangles - Eternal Flame. Projekt "Aktywne po(d)stawy abstynencji", w ramach którego realizowany był m.in. konkurs dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na najlepszą pracę promującą abstynencję współfinansowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

WolontariatSpot powstały w projekcie "Problemy globalne - nie bądź obojętny", który Fundacja Rozwoju Świętochłowic realizowała wspólnie z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym AKWAABA w 2005. Wiele fajnych rzeczy się od tamtego momentu podziało i udało zrealizować wspólnie z Salezjanami. Chyba najważniejszy z naszych projektów, bo nie tylko dotykał bardzo ważnego tematu - wolontariatu misyjnego, ale także dlatego, że był to pierwszy duży projekt FRŚ ;-) Spot przygotowany przez Śląską (wówczas jeszcze Świętochłowicką) Telewizję Miejską.


Publikacje, plakaty, ulotki


Plakaty związane z wizytami studyjnymi w ramach Programu Study Tours to Poland (plakat ogólny i kolejne w językach: rosyjskim, ukraińskim, białoruskim).

STP STP STP STP


Folder FRŚ


Publikacja: 5 lat działalności Fundacji 2005-2010
Rok wydania: 2010 
Publikacja: folder okolicznościowy podsumowujący 5-letnią działalność Fundacji Rozwoju Świętochłowic

Pobierz folderExtremalni Wizjonerzy


Projekt: Extremalni Wizjonerzy - reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży
Rok wydania: 2010
Publikacja: Raport ewaluacyjny z realizacji projektu 2008-2010

Pobierz raportPlakaty związane z projektem Extremalni Wizjonerzy - reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży (2008-2010)

Teatr Edycja 1 Teatr Edycja 2 Teatr Edycja 2 Plakat Exwi 2


Seniorzy XXI


Projekt: Seniorzy XXI wieku – aktywni, nowocześni, zaangażowani
Rok wydania: 2009-2010 
Publikacja:
plakat promujący projekt Seniorzy XXI wieku

Głównym celem projektu była aktywizacja osób starszych (powyżej 60 roku życia) mieszkających w Świętochłowicach i innych miastach województwa śląskiego oraz ich integracja z innymi środowiskami na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych.

Pobierz plakat

Seniorzy XXI teatr


Projekt: Seniorzy XXI wieku – aktywni, nowocześni, zaangażowani
Rok wydania: 2010
Publikacja: plakat promujący spektakl teatralny powstały w ramach projektu

W ramach projektu grupa teatralna Seniorzy XXI wieku wystawiła spektakl "Kobiety portret wielokrotny". Scenariusz spektaklu powstał na kanwie dramatu Erica - Emmanuela Schmitta pt. "Noc z Don Juanem" oraz komedii Arystofanesa pt. "Lizystrata". Sztuka wystawiana w różnych miastach woj. śląskiego ponad 15 razy.

Pobierz plakat

Zwycięski plakat w projekcie PAPA2.0


Projekt: Projekt Aktywne Po(d)stawy Abstynencji (PAPA) 2.0
Rok wydania: 2010
Publikacja: zwycięski plakat w konkursie zrealizowanym w ramach projektu

Projekt ma na celu promowanie trzeźwego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców miasta Świętochłowice poprzez prowadzenie konkursu na najlepszy plakat promujący abstynencję. Innowacyjną częścią działań było przesłanie skierowane od świętochłowickich przedszkolaków, do społeczności lokalnej w formie plakatu promującego abstynencję i zdrowy styl życia. Laureatką konkursu została Natalia Buchcik (Przedszkole Miejskie nr 12 w Świętochłowicach)

Pobierz plakat


GREAT


Projekt: Global Rights, Europeans Acting Together - GREAT
Rok wydania: 2010
Publikacja: plakat promujący działania zawarte w projekcie

Głównym celem projektu było kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka.

Pobierz plakat

GREATProjekt: Global Rights, Europeans Acting Together - GREAT
Rok wydania: 2010
Publikacja:
ulotka oraz broszura promująca kampanię GREAT

Pobierz ulotkę

Pobierz broszuręPAPA


Projekt: Projekt Aktywne Po(d)stawy Abstynencji (PAPA)
Rok wydania: 2009 
Publikacja: plakat promocyjno-informacyjny dot. projektu

Projekt miał na celu propagowanie trzeźwego stylu życia wśród świętochłowickiej młodzieży. Poprzez zaproponowanie młodym ludziom przygotowania projektów plakatów i spotów promujących abstynencję, Fundacja ukazywała i promowała pozytywne wzorce postępowania.

Pobierz plakat


PAPA -zwycięski plakat


Projekt: Projekt Aktywne Po(d)stawy Abstynencji (PAPA)
Rok wydania: 2009 
Publikacja: zwycięski plakat w konkursie zrealizowanym w ramach projektu

Projekt miał na celu propagowanie trzeźwego stylu życia wśród świętochłowickiej młodzieży. Poprzez zaproponowanie młodym ludziom przygotowania projektów plakatów i spotów promujących abstynencję, Fundacja ukazywała i promowała pozytywne wzorce postępowania. Laureatką konkursu została Magda Botor (Szkoła Podstawowa nr 8 w Świętochłowicach)

Pobierz plakat


Ulotka Exwii


Projekt:
Extremalni Wizjonerzy - reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży
Rok wydania: 2008
Publikacja: ulotka do projektu Extremalni Wizjonerzy

Pobierz ulotkę

Własna firma


Projekt: Własna firma - to takie proste!
Rok wydania: 2007
Publikacja: Własna firma - szansą dla Ciebie (publikacja w języku rumuńskim)
Autorzy: Damian HamerlaKrzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek

Pobierz publikację po rumuńskuWolontariat


Projekt:
Wolontariat niejedno ma imię
Rok wydania: 2007
Publikacja: Wolontariat niejedno ma imię!
Opracowanie: Marlena Drąg, Damian Hamerla

Zapytaliśmy kilku wolontariuszy o ich motywacje do pracy społecznej. Dlaczego zdecydowali się pomagać innym? Co jest siłą napędową sprawiającą, że chce im się chcieć pracować na rzecz drugiego człowieka? Odpowiadają oni na pytania, które najczęściej padają ze strony osób, niewiele wiedzących na temat wolontariatu oraz obalają mity krążące na jego temat. Dlatego mamy nadzieję, że zawarte w publikacji wypowiedzi wolontariuszy rozwieją wątpliwości wszystkich tych, którzy wciąż zastanawiają się nad swoim zaangażowaniem społecznym.

Pobierz publikacjęWolontariat

Projekt: Wolontariat niejedno ma imię
Rok wydania: 2007
Publikacja: plakat promujący projekt

Pobierz plakat
Profesjonalnie i skutecznie


Projekt:
Profesjonalnie i skutecznie
Rok wydania: 2007
Publikacja: Profesjonalnie i skutecznie - poradnik dla NGO
Redakcja: Krzysztof Kacuga

Pobierz publikacje
Własna firma


Projekt: Forum Przedsiębiorczości
Rok wydania: 2006
Publikacja: Własna firma - szansą dla Ciebie
Autorzy: Damian HamerlaKrzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek

Pobierz publikację

Jak działać skutecznie


Projekt: @kademia obywatelska
Rok wydania: 2005
Publikacja:  Jak działać skutecznie? Poradnik lidera lokalnego
Autorzy: Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga

Pobierz publikację

Problemy globalne


Projekt:
 Problemy globalne - nie bądź obojętny!
Rok wydania: 2005
Publikacja:  
Problemy globalne - Nie bądź obojętny!
Opracowanie: Damian Hamerla, ks. Zenon Latawiec, ks. Mariusz Skowron, Adam Szaja

Broszura „Problemy globalne - nie bądź obojętny!” zawiera najważniejsze informacje dotyczące wolontariatu misyjnego oraz przydatne adresy instytucji wspierających takie działania. Znajdują się tu również przykłady wolontariuszy, którzy pomagają innym zarówno w Afryce, jak i w Polsce. Dlaczego to robią? Jak zaczęła się ich przygoda z wolontariatem? Jak wyobrażają sobie życie bez wolontariatu?

Pobierz publikacjeProblemy globalne


Projekt:
Problemy globalne - nie bądź obojętny!
Rok wydania: 2005
Publikacja:
plakat promujący projekt

Pobierz plakat
Jak działać skutecznie


Projekt: Polska w Unii Europejskiej – wykorzystana szansa?
Rok wydania: 2005
Publikacja: skrypt szkoleniowy/ materiały wykorzystywane podczas szkolenia
Opracowanie skryptu: Damian HamerlaKrzysztof Kacuga, Michalina Michniewicz, Anna Orlikowska, Tomasz Pietrek

Pobierz skrypt szkoleniowy

Projekt:
 „Śląski Senior śmiało wygina umysł i ciało”
Rok wydania: 2014
Publikacja: Podsumowanie warsztatów aktywizacyjnych

Pobierz publikację