Inni o nas

Email Drukuj PDF

alt Jerzy RejtDyrektor Programu Study Tours to Poland, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Warszawa)

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego a w szczególności Program Study Tours to Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizuje nasza organizacja, pragnie przekazać serdeczne słowa podziękowań za już kilkuletnią współpracę w realizacji międzynarodowych projektów z udziałem partnerów z Europy Wschodniej. Fundacja Rozwoju Świętochłowic będąc gospodarzem wizyt studyjnych w Polsce specjalistów sektora edukacji z AR Krym, grup ukraińskich samorządowców ze wschodniej Ukrainy oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy i nowych technologii, którzy przyjeżdzali na Śląsk z kopalń węgla kamiennego zagłębia donieckiego i łuhańskiego na Ukrainie, niezwykle profesjonalnie merytorycznie i logistycznie przygotowała realizację tych wizyt na terenie województwa Śląskiego.

Na ręce Pana Damiana Hamerli składam wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektów słowa uznania i podziękowań za wielką aktywność i znakomitą współpracę. Dzięki Państwa wytężonej pracy mogliśmy przybliżyć naszym gościom z Ukrainy dzisiejszą Polskę, jej specyfikę regionalną a działalność Państwa Fundacji mogła być przykładem aktywności obywatelskiej i znakomitej współpracy zarówno z władzami samorządowymi jak i grupami profesjonalistów różnych sektorów gospodarki i administracji.

Wspólnie mogliśmy doprowadzić do sytuacji, że goście z Europy Wschodniej, z Ukrainy mieli bezpośredni kontakt z polskimi specjalistami z możliwością praktycznego poznania metodyki ich pracy w określonym środowisku, wyzwań i problemów przed którymi stoją, poznanie procesu doboru strategii dla osiągania wyznaczonych celów. Naoczna obserwacja efektów tych działań utwierdzała gości z Ukrainy w przekonaniu, że są możliwe do zrealizowania też na Ukrainie a jedyną otwartą kwestią pozostaje: jak adaptować teorię, metody i cele w innych warunkach kulturowo-historycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych – jak je zrealizować na Ukrainie.

Fundacja Rozwoju Świętochłowic w 2010 r. obchodzi 5-lecie swojej działalności. Składając tą drogą słowa uznania i podziwu za Jej dorobek pięcioletniej działalności życzę dalszych owocnych lat z nadzieją na kontynuację współpracy z Kolegium Europy Wschodniej  i programem Study Tours to Poland.


Barbara TomczykOśrodek Pomocy Społecznej (Świętochłowice)

Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009-2010 współpracował z Fundacją Rozwoju Świętochłowic w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wsparcie obejmowało realizację projektu w roku 2009 „Aktywne Po(d)stawy Abstynencji" a w 2010 program "Aktywne Po(d)stawy Abstynencji 2.0" i "Młodzi Dają Znak Abstynencji".

Podczas realizacji programu Fundacja wykazała się pełnym profesjonalizmem. Współpraca układała się bardzo dobrze. W sposób rzetelny rozliczała się z powierzonych zadań pod względem finansowym i merytorycznym. Organizowane przez Fundację imprezy posiadały atrakcyjny program oraz cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży Świętochłowic.


alt Wojciech Szołtyseknauczyciel jęz. angielskiego w Zespole Szkół Salezjańskich „Don Bosko” (Świętochłowice)

Wydawałoby się, że w tak pogrążonym w marazmie mieście jak Świętochłowice nie ma miejsca na jakiekolwiek pozytywne przedsięwzięcia. Okazuje się, iż może być inaczej, a wiele w tej dziedzinie robi Fundacja Rozwoju Świętochłowic. Jej szef, Damian Hamerla, już na początku tego dziesięciolecia wspólnie z Fundacją Edukacja dla Demokracji organizował warsztaty dla nauczycieli o tym jak uczyć o Unii Europejskiej. Sam kilka lat później udowodnił, że właśnie środki unijne mogą stać za przydatnymi licznymi projektami, których beneficjentami są mieszkańcy miasta – ci starsi, jak i najmłodsi. Miałem okazję uczestniczyć w nich jako trener, bądź też jako osoba koordynująca warsztaty realizowane w ramach projektu „Extremalni Wizjonerzy”, z których korzystali m.in. uczniowie mojej rodzimej szkoły salezjańskiej. Tak ambitne zamierzenia nie zawsze spotykają się jednakże z pozytywnym odzewem, o czym przekonał się Damian jak i ja, kiedy wspólnymi siłami zbieraliśmy zainteresowanych najpierw do dwóch edycji warsztatów dziennikarskich, a później do studia lingwistycznego. Zawartość merytoryczna „Extremalnych Wizjonerów” to jedno. Z drugiej strony mamy do czynienia z pewnego rodzaju bodźcem zarówno dla ewentualnych beneficjentów, jak i innych potencjalnych organizatorów podobnych przedsięwzięć. Mowa tu o organizacjach typu non-profit, szkołach czy instytucjach sektora NGO, którym przetarto niejako szlak dla podobnych akcji. Wydaje się, że właśnie ten ostatni aspekt to największe osiągnięcie Fundacji Rozwoju Świętochłowic.


alt Janusz GrobelkaDyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (Świętochłowice)

„Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować” mówił G.B.Shaw. Fundacja Rozwoju Świętochłowic obchodzi swoje 5-lecie i przez te lata osoby ją tworzące, swoim działaniem pokazują, że można sięgać gwiazd. Myślę, że projekty, które Fundacja wdrażała wiele dały lokalnej społeczności i to zarówno tej najmłodszej, jak i najstarszej. Mam nadzieję i tego wszystkim członkom Fundacji Rozwoju Świętochłowic życzę, żeby dalej pokazywały innym, że marzenia mogą się spełniać.


alt Sławomir Krzemińskiwłaściciel firmy TEMPERA (Świętochłowice)

Dla mieszkańców Świętochłowic rzecz nie do przecenienia. Świetne pomysły, pełne zaangażowanie. Prowadzący poszczególne warsztaty, to prawdziwi pasjonaci. Myślę, że miasto - położone w centrum Śląska – dzięki takim akcjom jakich podejmuje się Fundacja zyskuje poprzez kreatywność osób biorących udział w poszczególnych projektach. Oby więcej takich inicjatyw. Powodzenia!


alt Jolanta Nowak nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości w Szkole Podstawowej nr 1 (Świętochłowice)

Cieszę się, że mogę współpracować z Fundacją Rozwoju Świętochłowic biorąc udział w realizowanych projektach, ostatnio również, jako osoba prowadząca.

Wielu ludzi uważa, że Świętochłowice to nudne miasto, w którym nic się nie dzieje. Myślę, że właśnie działalność fundacji, to możliwość pokazania ludziom nowych dróg rozwoju, aktywizacja środowiska lokalnego, jak również szansa dla wielu na zmianę poglądu na temat naszego miasta. Realizowane projekty lokale oraz międzynarodowe ukierunkowane na młodzież naszego miasta, to także rozwój aktywnych postaw społecznych i przedsiębiorczych.

Dobrze, że takie osoby jak Damian Hamerla i jego współpracownicy są w naszym mieście, że potrafią zachęcić innych do zaangażowania i współpracy. W dzisiejszych czasach dzieci szybciej dorastają i dojrzewają. Dlatego przydałby się projekt dla uczniów szkół podstawowych dotyczący świadomego i aktywnego życia społecznego. Oczywiście do jego powstania i realizacji chętnie się przyłączę.


alt Marcin Peła fotograf (Świętochłowice)

Znamy się niespełna rok, ale muszę przyznać, że ten krótki czas w zupełności wystarczył, żeby wypowiedzieć się na temat FRŚ. Grupa młodych, prężnie działających ludzi, zawsze gotowych do pomocy i służących radą, nawet poza murami Fundacji.

Mili, sympatyczni, komunikatywni. Śmiało idący do przodu i wspierający Starsze Pokolenie Mieszkańców, jak i Młodzież, o których inni zdołali już chyba zapomnieć.


alt Ewa DudkiewiczŚląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS (Katowice)

Fundacja Rozwoju Świętochłowic trafnie odpowiada na potrzeby Mieszkańców, angażując potencjał lokalny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie i profesjonalizm Zespołu w organizowaniu działań promujących i wzmacniających wolontariat, współpracę międzysektorową, aktywność edukacyjną i zawodową, przyczyniły się do wielu cennych inicjatyw regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych. Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS życzy dalszych sukcesów w realizacji celów statutowych, pomyślnych przedsięwzięć i owocnych perspektyw w kolejnych latach rozwoju.


alt Angelika GromotkaStowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (Warszawa)

Współpracę z Fundacją Rozwoju Świętochłowic w zakresie prowadzenia szkoleń rozpoczęłam w 2010 i jestem z tej współpracy bardzo zadowolona. Spotkałam wielu interesujących ludzi – zarówno po stronie Fundacji jak i uczestników szkoleń, którzy swoją pasją i zaangażowaniem zarażają innych.

Ponadto, dobrze prowadzone projekty wspierające rozwój społeczny i lokalny są w chwili obecnej bardzo potrzebne. Najlepiej świadczy o tym ilość chętnych zgłaszających do udziału w różnorodnych inicjatywach Fundacji.


Regina i Piotr BanikGrupa Artystów Nieprofesjonalnych „GROTA”, Centrum Kultury Śląskiej (Świętochłowice)

Na przełomie 2009/10 mieliśmy przyjemność współpracy przy projekcie Fundacji Rozwoju Świętochłowic "Extremalni Wizjonerzy – reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży", w którym prowadziliśmy warsztaty malarskie. Liderzy Fundacji byli otwarci na propozycje i inicjatywy prowadzących. Realizacja programu zajęć przebiegła w miłej atmosferze, która sprzyjała rozwijaniu zainteresowań i odkrywaniu nowych możliwości przez uczestniczących w warsztatach młodzież. Fundacja Rozwoju Świętochłowic daje szansę mieszkańcom Świętochłowic na pełniejsze, ciekawsze i aktywniejsze spędzanie wolnego czasu.


alt Zdzisław KlosePrzewodniczący Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (Świętochłowice)

Mój pierwszy kontakt z działaniami i działaczami Fundacji Rozwoju Świętochłowic to udział w szkoleniu zorganizowanym dla organizacji pozarządowych. Jako człowiek urodzony, wychowany i wykształcony w czasach powojennych, przeżyłem szok spotykając się z nowymi metodami szkolenia prowadzonego w formie warsztatów, w których wszyscy uczestnicy, pod kierunkiem animatorów, aktywnie tworzyli pożądany produkt jakim w tym przypadku był wniosek o dofinansowanie projektu organizacji pozarządowej. Nie było nudnych prelekcji oraz stresujących egzaminów, a każdy z uczestników ukończył szkolenie z przekonaniem o swych nabytych możliwościach praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy. 

Skuteczność działań oraz zaangażowanie w realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez Fundację zrobiła na mnie wtedy duże wrażenie.

Dużym zaskoczeniem dla mnie, była propozycja podjęcia współpracy w realizacji projektu „Seniorzy XXI wieku – aktywni, nowocześni, zaangażowani”, w którym dla seniorów Świętochłowic i okolicznych miejscowości zorganizowano różnego rodzaju zajęcia. Jednym z elementów tego projektu były zajęcia dla „Miłośników Śląska”, którzy przez udział w wycieczkach środkami komunikacji miejskiej, pod kierunkiem licencjonowanego przewodnika, mieli okazję poznać historię i zabytki miast Metropolii Górnośląskiej. W ten sposób, uczestnicy poznali architekturę i muzea różnych dzielnic Katowic, Gliwic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Sosnowca i Świętochłowic. Jako przewodnik, zaangażowany przez Fundację do oprowadzania uczestników tych zajęć stwierdzam, że tego rodzaju projekty są potrzebne ponieważ spełniają rolę, w tym przypadku, organizatora życia tej części społeczeństwa, która choć już nie jest czynna zawodowo chce być nadal aktywna i czuje potrzebę kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Jestem głęboko przekonany, że działania Fundacji Rozwoju Świętochłowic są potrzebne i należy je ze wszech miar wspierać, a działaczom tej organizacji należy się uznanie.


alt Justyna JaniszewskaPrezes Fundacji Edukacja dla Demokracji (Warszawa)

Fundacja Edukacja dla Demokracji współpracuje z Fundacją Rozwoju Świętochłowic od początku jej istnienia, a nawet… dłużej. Moi koledzy szkolili i wspierali twórców FRŚ i dziś z tej inwestycji możemy być dumni. Silne lokalne i regionalne organizacje pozarządowe z jasno zdefiniowaną i konsekwentnie realizowaną misją społeczną są bardzo potrzebne. Mnie w „Efereśce” podoba się również to, że zajmując się lokalnymi problemami nie waha się angażować w projekty międzynarodowe, szczególnie te z Europą Wschodnią. Taka współpraca jest korzystna dla obu stron – Fundacja może spojrzeć na swoje działania z nowej, szerszej perspektywy, zaś wschodni partnerzy mogą się przekonać, że trzeci sektor w Polsce rozwija się nie tylko w wielkich miastach i czerpać z tego inspirację. W imieniu FED życzę Wam kolejnych sukcesów!


Izabela Maruszewskanauczyciel przedsiębiorczości i doradca zawodowy w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej, właściciel firmy ADMAR (Świętochłowice)

Jako pedagog, wieloletni nauczyciel i osoba, która na co dzień zajmuje się także biznesem uważam, że w zajęciach i projektach prowadzonych przez taką instytucję jak Fundacja Rozwoju Świętochłowic polska młodzież powinna uczestniczyć jak najwięcej. Doświadczenie i motywacja – to dwa czynniki, które w dzisiejszym świecie, zwłaszcza na rynku pracy są najbardziej cenione przez pracodawców. Niestety nasza młodzież nie ma nawet najmniejszej szansy poznać takich zajęć od kuchni w normalnym cyklu nauczania.

Działania i projekty Fundacji Rozwoju Świętochłowic dają więc młodzieży to czego szkoła z oczywistych powodów zapewnić nie może. Na organizowanych w ramach różnych przedsięwzięć zajęciach młodzi ludzie często po raz pierwszy spotykają sie z zagadnieniami rynku pracy, szkolnictwa ponadagimnazjalnego, a osoby bezrobotne i szukające innej pracy mają możliwość kontaktu z fachowcami .

Jeśli do tego dołożyć to, że poprzez takie zajęcia i projekty szczególnie w naszym regionie wyrównujemy szanse edukacyjno- rozwojowe młodzieży i osób dorosłych, ale życiowo nieporadnych to refleksja nasuwa się sama: warto organizować takie zajęcia i powinno być ich jak najwięcej.

Jeśli chodzi o Fundację Rozwoju Świętochłowic to na szczególną uwagę zasługuje wzorcowa współpraca z naszą szkołą. Cenię sobie również to, że nie tylko wiedzą po co są na rynku i co chcą zrobić, ale przede wszystkim wiedzą jak i czym sie podczas tych działań kierować.


alt Anna Bączek aktorka Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego (Katowice)

Niełatwo jest znaleźć miejsce pracy, w którym atmosfera sprzyja rozwojowi. W Fundacji Rozwoju Świętochłowic człowiek czuje się swobodnie jak w domu, pracownicy są sympatyczni i przyjaźni, a jednocześnie kreatywni i rzetelni. Współpracuję z Fundacją od ponad 2 lat i mogę stwierdzić, że to Fundacja Rozwoju Osobistego i Spełniania Marzeń, nie tylko uczestników biorących udział w projektach, ale również współpracowników. Tutaj zawsze liczą się LUDZIE i współpraca. Wspólnie można osiągnąć więcej, nie warto marnować siły na kłótnie, lepiej tę energię wykorzystać by dokonać wspólnie czegoś dobrego. Tak pracuje się w Fundacji Rozwoju Świętochłowic. Gratuluję 5 urodzin! Byle tak dalej!


Grażyna WojtakCentrum Kultury Śląskiej (Świętochłowice)

Z Fundacją Rozwoju Świętochłowic miałam okazję współpracować przy okazji realizacji projektu "Ekstremalni wizjonerzy" w charakterze instruktora warsztatów ceramiczno--florystycznych i po tym doświadczeniu muszę stwierdzić, że jest to Fundacja w pełni owocnie realizująca swoją misję i wcielająca w życie swoje założone cele. Ludzie w niej działający - to wspaniali młodzi ludzie żyjący pasją i ideami, dzięki którym przez ostatnie 5 lat rozwój naszego miasta nabrał wreszcie tempa. Wystarczy tylko sprawdzić ile różnorodnych programów zrealizowała Fundacja  i jakie osiągnęła w nich sukcesy- komentarz będzie zbędny... Ze swej strony dodam tylko, że połowa uczestników moich warsztatów podjęła kontynuację kształcenia się w rękodziele, a gdyby nie projekt Fundacji być może nigdy nie mieliby gliny w rękach.


Zofia Rusininstruktorka tańca (Katowice)

Moja współpraca z Fundacją Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła się w 2010 roku, ale już wcześniej dowiedziałam się o projektach (zajęcia komputerowe, teatralne, fotograficzne, itp.), jakie realizuje ta organizacja oraz o entuzjazmie i profesjonalizmie zespołu ludzi tu pracujących.

Z radością i z wielu powodów przychodzę na zajęcia taneczne z seniorami, które prowadzę aktualnie w Fundacji :

>ważna, różnorodna, potrzebna dla społeczności lokalnej aktywność,

>sympatyczna, bezpieczna atmosfera, jaką współtworzymy z młodymi ludźmi,

>dobre porozumienie, rzetelność, sprawność organizacyjna,

>zaangażowanie, zadowolenie, rozwój odbiorców-seniorów :)

Z uwagi na profesjonalizm i przychylność twórców projektów oraz realizację zasadnych, podążających za rozwojem współczesnego świata potrzeb ludzi najstarszego pokolenia, ich różnorodną, ciekawą i wielowymiarową aktywizację (poznawcza, zdrowotną, estetyczną, itp.) ufam, że zaistnieje możliwość kontynuowania  naszej współpracy z wielostronną korzyścią.


alt Justyna PrzybytekDziennikarz Oddziału Śląsk „Polska Dziennik Zachodni” (Katowice)

Fundacja Rozwoju Świętochłowic daje przykład, że chcieć, to móc. Można mieć pomysł, można pozyskać na jego realizację pieniądze i można też go dobrze zrealizować. I co najważniejsze realizować dla kogoś – raz dla młodych zagrożonych wykluczeniem, innym razem dla emeryta bez pomysłu na jesień życia. I jeszcze! To wszystko można w Świętochłowicach, w mieście, w którym czasem wydawać by się mogło, że nic nie można…


alt Joanna KasparekKlub Młodzieżowy „Dziupla” (Świętochłowice)

Dzięki Fundacji Rozwoju Świętochłowic poznałam wspaniałych ludzi, kreatywnych, ambitnych i pełnych energii. Jako wychowawca w Klubie Młodzieżowym "Dziupla" wraz z podopiecznymi uczestniczyliśmy w zajęciach w ramach projektu "Extremalni wizjonerzy - reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży". Młodzież mogła pożytecznie i aktywnie spędzić swój wolny czas, rozwijać zainteresowania, nauczyć się nowych rzeczy, jak również dowiedzieć się jak pokierować swoją ścieżką zawodową. Osoby prowadzące zajęcia, to profesjonaliści, którzy potrafili zainteresować młodzież, jak również "zarazić" ich swoją pasją. Oby więcej takich działań, które sprawiają, że młodzież może się rozwijać, poznawać nowych ludzi i nie nudzi się w własnym mieście. Z niecierpliwością czekamy na nowe inicjatywy fundacji.


alt Karina Machuranauczyciel III LO im. Stefana Batorego (Chorzów)

III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie od kilku lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Świętochłowic. Niejednokrotnie mieliśmy okazję współuczestniczyć w organizacji wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli różnych środowisk krajów Europy środkowo-wschodniej. Każde takie spotkanie to dla mnie i moich uczniów znakomita okazja do wymiany doświadczeń, poznawania nowych ludzi, dzielenia się swoimi sukcesami i problemami.  Projekty Fundacji są bardzo ważne – otwierają przestrzeń dla współpracy bardzo zróżnicowanych środowisk oraz pomagają tworzyć żywe relacje między ich uczestnikami.


alt Anna Kolasińska podharcmistrz ZHP, Hufiec Ziemi Gliwickiej (Gliwice)

Swoją współpracę z Fundacją rozpoczęłam kilka lat temu od kursu dla edukatorów... To pierwsze spotkanie mówiło już wiele – dbałość o meritum, uczestników i prowadzących. We wszystkich jej działaniach widoczne jest zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej: młodzieży, osób starszych, czy bezrobotnych, jak i potrzeb uczestników w projektach międzynarodowych.

Kreatywność, wysoka jakość projektów oraz zaangażowanie i profesjonalizm zespołu - to jest to, co wyróżnia Fundację. To, co ja najbardziej cenię, to „głębia działalności", otwartość współpracowników oraz dbanie o udział w projektach wolontariuszy. Młodzi ludzie pod prawdziwą opieką mentorów z Fundacji mają możliwość zdobycia doświadczenia w projektach lokalnych i międzynarodowych. A pod pojęciem „głębi" rozumiem bardzo dobre zarządzanie, rzetelność, systemowość, horyzontalność, profesjonalizm, pomysłowość, zaangażowanie wielu specjalistów i środowisk twórczych. Dzięki temu działania Fundacji efektywne wspierają rozwój społeczności lokalnych na Śląsku, jak również rozwój specjalistów zagranicznych. Krótko podsumowując – po prostu ekstremalna przedsiębiorczość, zarządzanie i wizjonerstwo!


alt Tatiana DormencoPresident Center  for Small Business Assistance and Development (Causeni, Mołdowa)

As president of  NGO “Center  for Small Business Assistance and Development” I’m happy to mention our partnership with  Development of Świętochłowice Foundation since 2007 when we started our first joint project “Your own business – it’s easy”.

A group of Moldavian potential entrepreneurs has been trained in the frame of this project how to start and develop their own business and our good relations continue nowadays as well.

Participating in this project, we found out that Development of Świętochłowice Foundation support many democratic initiatives, sharing its experience and knowledge to any who do need it.

I would like especially to emphasize that Development of Świętochłowice Foundation is very active in promoting international cooperation, being involved in various educational and social projects at the local and international level.

I would like to conclude this short letter by thanking the Development of Świętochłowice Foundation, and, first of all, its president for the dedication and involvement in all projects implemented so far, and by wishing success and all the best to entire Team of the Development of Świętochłowice Foundation.


alt Onolkan UmankulovaDeputy director for development and international cooperation Education Network Association “EdNet”/Academy for Teaching Excellence “TeachEx” (Biszkek, Kirgizstan)

Being a participant of the “Social entrepreneurship” exchange program, it was my greatest pleasure to get to know Świętochłowice Foundation and its activities which provide tangible contribution to its local community. During 10 days spent with the members of the Foundation, I truly can say that the Foundation is worthy to be called “Social revival of Świętochłowice”. Programs and projects which are being carried out for all the society of the region, including youth, retirees, unemployed people and others are amazing and give hope to people, and energy for active life.

Beside the contribution made for the society of Poland, and Świętochłowice region particularly, I would also like to mention positive outputs of the Foundation within international cooperation. Exchange programs on social entrepreneurship aspects, initiated by the Foundation, considerably influenced on the development of social realm in such countries as Kyrgyzstan, Ukraine, Russia. As a member of the Kyrgyz group I definitely can say that thanks to the Foundation more than 10 NGO could implement some projects aimed at development of social life of the country.

Sincerely, I would like to wish for the Foundation all the best and further prosperity within and outside Poland.


Filip Helbigkoordynator projektów europejskich w Górnośląskim Związku Metropolitalnym

Fundacja Rozwoju Świętochłowic w sposób szczególny skupia ludzi, którzy swoją pasję i zaangażowanie angażują na poziomie lokalnym. Dzięki aktywizowaniu społeczeństw lokalnych tworzymy lepsze podstawy społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczyniamy się do stabilnego i zrównoważonego wzrostu miast. Wzrost aktywności społecznej przyczynia się pozytywnych zmian, a miasto zyskuje ważnego partnera do rozmów i rozwoju miasta. Działania Fundacji od 5 lat pokazują, że angażowanie społeczności lokalnych przynosi wymierne korzyści dla miasta.


alt Ilia Dementiev Director of Center “Youth for freedom of speech” (Kaliningrad, Rosja)

On behalf of the Center “Youth for freedom of speech” I wish to the Development of Swietochlowice Foundation very happy and very long life.

This foundation is one of our most interesting international partners. We implemented several joint projects aimed at solving  a pressing social problem – youth unemployment. Our Colleagues from the foundation developed methodological  assistance to young people to help them feeling themselves better on the labor market. It was indeed useful for all of us. Besides, we’ve met very motivated, competent, and benevolent people who became our friends. The only way to define limits of possible is to overcome these limits, Stanislaw Jerzy Lec says. I hope that your foundation will explore all possible ways of crossing ridiculous borders in our minds as well as in our overall Europe.


alt Marta Pabian studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim (Świętochłowice)

FRŚ jest organizacją, której działalność wyróżnia się na tle Świętochłowic z jednej strony z powodu rozwiniętej współpracy międzynarodowej (konferencje dotyczące bezrobocia itp.), a z drugiej strony dzięki licznym projektom typu Ekstremalni wizjonerzy, których celem jest między innymi podwyższanie kwalifikacji i ogólny rozwój miejscowej młodzieży. Organizacja ta stara się aktywnie rozwiązywać problemy naszego miasta, dzięki czemu przyczynia się do jego rozwoju.


alt Tomasz Smolarzstudent prawa na Uniwersytecie Śląskim (Świętochłowice)

5 lat fundacji to długi okres, w którym wiele się wydarzyło. Dużo miłych wspomnień z różnych wyjazdów, szkoleń opieki nad grupami zagranicznymi. Współpracuję z Fundacją Rozwoju Świętochłowic, bo daje mi możliwość rozwoju oraz przetestowania swoich umiejętności w praktyce. Dzięki niej, rozszerzyłem swoje umiejętności językowe, interpersonalne, poznałem zasady pracy w grupie. Najbardziej jestem zadowolony z możliwości poznawania nowych miejsc i ludzi. Najbardziej podobały mi się szkolenia w Olsztynie pod Częstochową. Były zawsze zrealizowane profesjonalnie, a atmosfera tego miejsca ułatwiała przyswojenie zdobytej wiedzy i zrelaksowanie się. Mój wkład w FRŚ jest stosunkowo niewielki i myślę że będzie się zwiększał z każdym kolejnym projektem. Szczególnie podobało mi się pomaganie w realizacji szkoleń dla organizacji partnerskich z Ukrainy, Mołdowy i Rosji. Funkcjonowanie w organizacji III sektora pozwala spojrzeć na otaczający nas świat po pryzmatem możliwości jego kształtowania i ulepszania. Działalność Fundacji skierowana na potrzeby lokalne jest szczególnie pożyteczna, a kształcenie liderów z państw dawnego bloku ZSRR pozwala na dzielenie się doświadczeniami i budowanie zrębów społeczeństwa obywatelskiego w tych społeczeństwach. Chciałbym dalej pomagać w realizacji projektów międzynarodowych oraz lokalnych.


alt Bartłomiej NowakDyrektor Wykonawczy Centrum Studiów Międzynarodowych (Warszawa)

Przywództwo to zachowanie. Bez niego demokracja nie działa. Najwięcej przywództwa jest tam, gdzie go nie widać. Najciekawsze i najbardziej wartościowe rzeczy nie dzieją się w świetle kamer. A to dzięki nim możemy być lepszymi ludźmi, pomagać innym i inspirować ich do brania odpowiedzialności.

Fundacja Rozwoju Świętochłowic jest mi szczególnie bliska. Bo tworzą ją ludzie z pasją, którzy –  od kiedy tylko pamiętam – poświęcali się sprawom publicznym. Chciałbym, aby takich ludzi było więcej.


alt dr Alicja DerkowskaPrezes Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (Nowy Sącz)

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) pragnie złożyć najlepsze życzenia z okazji piątej rocznicy powstania Fundacji. Obserwowaliśmy Państwa działania od samego początku i jesteśmy pełni uznania za pomysłowość, trafność pomysłów i niezwykłą skuteczność.

FRŚ jest wspaniałym przykładem inicjatywy społecznej, powstałej z wśród zwykłych obywateli, zatroskanych problemami, z którymi stykają się na co dzień i które sami próbują rozwiązać.  Stworzenie Centrum Edukacji Lokalnej (CEL), gdzie młodzi bezrobotni mogli pożytecznie spędzać czas i wiele się nauczyć, a następnie Fundacji, która nie tylko kontynuuje, lecz także rozwija te działania jest przykładem przedsiębiorczości społecznej godnym naśladowania. MTO z radością korzystało z tego modelu w programie Akademii Przedsiębiorczości Społecznej, prowadzonej przez nas od 2004 r. na terenie Mołdowy, Bosni, Serbii, Czarnogóry, Kosowa i Azerbejdżanu. Wielokrotnie zapraszaliśmy Damiana Hamerlę do nas na prezentacje oraz wysyłaliśmy naszych zagranicznych studentów do FRŚ na staże i wizyty studyjne. Dzięki temu Świętochłowice oraz Fundacja i jej działania stały się znane na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i Zakaukazia.


alt Wojtek PrzetacznikStowarzyszenie ProFortalicum (Świętochłowice)

Fundacja Rozwoju Świętochłowic to grupa wspaniałych, aktywnych ludzi skupionych wokół Damiana Hamerli.  To działania „wizjonerów” realizujących najróżniejsze projekty skierowane do młodych i tych bardziej młodych mieszkańców Świętochłowic. To projekty dające satysfakcję i możliwość rozwoju zarówno uczestnikom jak i organizatorom. To praktyczne tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Gratuluję wyników i życzę wytrwałości na najbliższych tysiąc lat!


alt Marek WarejkoINVENTI Consulting (Kraków)

Działalność Fundacji Rozwoju Świętochłowic to przykład jak pasja i zaangażowanie kształtuje rzeczywistość i przekłada się na realne korzyści lokalnych społeczności. Projekty realizowane przez Fundację skierowane są do różnych grup społecznych – młodzież, osoby powyżej 60 roku życia oraz dotyczą szerokich problemów społecznych, np. alkoholizm, wykluczenie społeczne. Fundacja działa również na arenie międzynarodowej realizując wizyty samorządowców z Ukrainy. Dorobek Fundacji w ciągu pięciu lat działalności jest imponujący i daję nadzieję na dalszy dynamiczny jej rozwój. Będzie to korzystne dla lokalnej społeczności Świętochłowic, która na działalności Fundacji dużo zyska. Tego jestem pewien!


alt Rafał SiwekPrzewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Działalność organizacji pozarządowych powinna się opierać na ludziach aktywnych, otwartych i nie bojących się podjęcia współpracy i partnerstwa z innymi. Sukcesem współpracy między organizacjami pozarządowymi jest profesjonalne podejście do podejmowanych działań, i tak właśnie działa Fundacja i ludzie z nią związani. Są Profesjonalni i Skuteczni w swojej pracy.


alt Леся Аронець - Молодіжного громадського центру «Еталон», м.Івано-Франківськ ,Україна” (Ukraina)

Вітаємо з п’ятою річницею!

Людина в 5 рочків вже має багато вмінь, навичок, компетенцій,  дуже ресурсна і перед нею великий шлях. Досвід співпраці нашого МГЦ «Еталон» м.Івано-Франківськ (Україна) з Центром локальної освіти (ЦЛО) міста  Свєнтохловіце дає нам можливість говорити про високий рівень компетентності ваших фахівців та сильну мотивацію до діяльності для посилення спроможності громадянського суспільства.

Корисним і пізнавальним було для спеціалістів МГЦ «Еталон»  стажування і тренінги  в Польщі, за участі Вашої організацій, де кожен мав нагоду ознайомилися з діяльністю як центрів підприємництва, так і різних організацій, які знижують рівень  безробіття і підтримують підприємливість і підприємництво у Верхнесілезкому регіоні Польщі .Ви дали нам можливість ознайомитися з діяльністюі почепнути позитивний досвід роботитаких установ та організацій як: Центр місцевої освіти м.Свентохловіце; районний центр зайнятості м.Свентохловіце; Рудськеагенство розвитку „ІНВЕСТОР” м.Руда Шльонська; ІІІ загальноосвітній ліцей імені Стефана Баторія м.Хожув; міський центр інформації і волонтерства в місті Руда Шльонська; „КАРІТАС” м.Руда Шльонська; міська мерія м.Руда Шльонська; оптовий склад солодощів „Смакош” в місті Свентохловіце; центр підприємливості в місті Хожув; бюро кар’єр – Сілезскій університет м.Катовіце; Верхнесілезскеагенство регіонального розвитку в місті Катовіце.

Дискусії, які відбувались між учасниками заходів, були спрямовані на обмін досвідом і насичені цікавими ідеями, що стало хорошою стартовою площадкою для нашого центру зокрема, у запровадженні нових проектів. Так, міжнародний досвід, інтегрований і адаптований на місцевому рівні дав початок новому міжнародному проекту Україна-Азербайджан-Монголія «У співпраці – дієвіше», основний меседж якого - міжсекторальна співпраця, як така, що є корисною і результативною.

Позитивний досвід, знання та навички, отримані учасниками заходів проекту вдало використовуються в діяльності  новоствореного Івано-Франківського обласного молодіжного центру праці.

Дякуємо за співпрацю, до нових спільних результативних проектів!!!

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО З НАГОДИ 5 РІЧНИЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗИЧИМО ВСІХ БЛАГ ТА НОВИХ ДОВЕРШЕНЬ!!!


alt Katarzyna Tomczyk Dziennikarka TVS (Katowice)

W każdym mieście ludzie nie tylko mieszkają. Ludzie je po prostu tworzą. Dlatego tak ważne jest, by w każdym mieście znalazły się osoby, które w innych dostrzegą to, co wartościowe i pozwolą rozwijać skrzydła tym, którzy sami nie zawsze potrafią poderwać się do lotu.

Nie mam wątpliwości, że pracownicy Fundacji Rozwoju Świętochłowic jak nikt inny rozumieją, że człowiekowi przede wszystkim potrzebny jest drugi człowiek.

To właśnie dzięki Fundacji, wielu mieszkańców Świętochłowic mogło nie tylko odkryć tkwiący w nich potencjał, ale rozwinąć go i nauczyć się korzystania na co dzień z tego, co w nich najlepsze oraz zrozumieć, że najlepsza inwestycja, jaką mogą zrobić to inwestycja w samych siebie.


alt Jarosław SzalHewlett-Packard (Wrocław, Świętochłowice)

Praca w Fundacji daje mi przede wszystkim możliwość poznania siebie, zarówno swoich mocnych jak i słabych stron, sprawdzenia się na wielu polach działania. W dodatku jeśli działania te przeprowadzane są z pożytkiem dla lokalnej i międzynarodowej społeczności, tym większą sprawia mi to satysfakcję. Ponadto moje zaangażowanie we współpracę z FRŚ wynika z głębokiej chęci zmiany otaczającej nas rzeczywistości, zmiany na lepsze, by w naszym mieście żyło się lepiej mieszkańcom. Natomiast bez zaangażowania miejscowej ludności trudno o jakiekolwiek inicjatywy działające ku dobru wspólnemu.

FRŚ daje mi przede wszystkim nieocenione wsparcie w realizacji własnych pomysłów w formie doradztwa na każdym etapie realizowanego projektu. FRŚ stwarza ogromne możliwości samorozwoju, zwiększenia swoich kompetencji społecznych i umiejętności niezbędnych na konkurencyjnym rynku pracy, poprzez pracę nad projektami i uczestnictwo w licznych dodatkowych szkoleniach. To także możliwość spotkania nowych ludzi, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, a przede wszystkim spotkania ludzi, którym nie są obojętnie sprawy dziejące się obok nich i chcących włączyć się w działania dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Jednym słowem współpraca z FRŚ pobudza do działania!

Przyjemność sprawia mi praca z ludźmi, zarówno odbiorcami działań FRŚ, jak i ludźmi z nią związanymi. Zespół FRŚ to życzliwi, zawsze pomocni ludzie, na których można  polegać nie tylko w razie problemów w realizacji projektów. Są to ludzie odpowiedzialni z wielkim entuzjazmem do pracy i ogromnym poczuciem humoru :)

Doświadczenia wyniesione z organizacji pozarządowych to nie tylko nowe nabyte umiejętności, kontakty z wieloma ludźmi, ale też szkoła odpowiedzialności za lokalną społeczność, którą te organizacje pozwalają wypracowywać. W skrócie, organizacje tego typu wspierają w budowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego i aktywnego.

Działania podejmowane przez FRŚ są istotne przynajmniej z dwóch powodów.
Z  jednej strony służą one społeczności lokalnej jak i międzynarodowej, z drugiej zaś strony - wzbogacają doświadczenie i dorobek zawodowy ich realizatorów.

Trudno mi wskazać konkretne działania FRŚ, które moim zdaniem są najważniejsze, ponieważ każde z nich wniosło swój wkład w rozwój Świętochłowic. Jednakże moim skromnym zdaniem za najważniejsze obszary działania FRŚ uważam wszelkie akcje promocyjne zwiększające świadomość mieszkańców Świętochłowic w walce z ich problemami (profilaktyka antyalkoholowa, walka z bezrobociem itd.) oraz działania promujące otwartość na inne kultury i narodowości i myślenie globalne (study tours, kampania promocyjna GREAT), ponieważ wzbudzają one ciekawość, zainteresowanie nie tylko otaczającą nas okolicą, ale również sprawami, problemami i stylem życia ludzi z innych krajów świata.

Ponadto kilka słów na temat FRŚ z innego punktu widzenia:

F ilantropia

U czucie

N iezawodność

D ziałalność

A kcja

C iekowość

J awność

A mbicja


R ozwaga

O fiarność

Z ażyłość

W ytrwałość

O dporność

J edność

U czciwość


Ś wiadomość

W ielozadaniowość

I nnowacyjność

Ę (edukacja)

T roska

O dwaga

C ierpliwość

H ojność

Ł ączność

O becność

W ierność

I nicjatywa

C nota


alt Teresa SerafinSeniorka (Świętochłowice)

Trafiłam do Fundacji zainteresowana projektem „Seniorzy XXI wieku, aktywni, nowocześni, zaangażowani". Oferowane dla emerytów zajęcia wydały mi się interesujące, zadeklarowałam swoje uczestnictwo w zdecydowanej większości z nich, wychodząc z założenia, że wybiorę coś w co będę mogła się zaangażować. Okazało się że ze względu na rozkład czasowy zajęć oraz dobór prowadzących brałam udział w :

- kursie obsługi komputera

- zajęciach aerobiku z elementami fitness

- warsztatach artystycznych

- warsztatach fotograficznych

- warsztatach tanecznych z elementami choreografii

- zajęciach teatralnych połączonych z emisją głosu

Fundacja cieszy się dużym uznaniem w naszym mieście, także wśród seniorów. Dzięki Jej ofertom emeryci wyszli z domu i nie było to wyjście na spacer. Tutaj mieli i mają możliwość coś robić co daje im dużo radości, poczucie wiary w siebie, w swoje możliwości i umiejętności. Każdy z  tematów dał wymierne korzyści osobom, które brały w nim udział. Inicjatywa angażowania seniorów w aktywność poza domem i rodziną jest wyjątkowo pożyteczna.

Aktywny, nowoczesny senior to spełniony i szczęśliwy człowiek, który radość i trochę optymizmu może przenieść także na rodzinę, poza obdarowaniem Jej upominkami wykonanymi własnoręcznie.

Działalność Fundacji jest nie do przecenienia tak dla prywatnych osób jak i społeczności naszego miasta.

O Fundacji trochę w innym stylu.

Jest Dom Kultury w naszym mieście

Tam Fundacja Rozwoju znalazła swoje miejsce.

Seniorzy chętnie się w niej spotykają

I działają, och jak działają !

Śpiewają, ćwiczą, tańczą i różnych rzeczy się uczą.

W internecie buszują  i ciekawe informacje wyłapują.

Piszą, mailują, na czacie przesiadują, fotografują.

W  Photoshopie i Picasa zdjęcia w albumy układają,

Pod prezentację filmów muzykę podkładają.

Zdobią użyteczne przedmioty drewniane,

Mają talerze szklane przez siebie malowane.

Zdolności teatralne w sobie odkryli i niezłą sztukę wymyślili.

Cieszą ich spotkanie ze sobą i obsadą Fundacji osobową.

Pan Damian Hamerla, człowiek młody

Umożliwił seniorom przeżycie tej fajnej przygody.

Zaangażował ludzi profesjonalnie przygotowanych

Aby seniorzy byli usatysfakcjonowani.

Fundacja Rozwoju w naszym mieście,

Wiele sukcesów odniesie jeszcze.

Seniorzy także wspomogą, aby Fundacja długo działała

I seniorów atrakcyjnymi projektami wokół siebie skupiała.


alt Mirosław BaduraMłodzieżowy Dom Kultury (Świętochłowice)

Fundacja Rozwoju Świętochłowic to obecnie chyba najprężniej działająca organizacja pożytku publicznego w mieście. Szereg inicjatyw kierowanych przez nią do młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta spotkało się z licznym odzewem. Garstka młodych ludzi ją tworzących, swoim entuzjazmem pociągnęło wielu i spowodowało, że jeszcze większa rzesza mogła przeżyć wiele pięknych chwil.


Barbara Kokoszkanauczyciel Gimnazjum nr 5 (Świętochłowice)

FRŚ od lat zajmuje się pracą z młodzieżą, wspierając wszechstronny rozwój młodych ludzi z terenu Świętochłowic.

W ramach zaproponowanego projektu „Extremalni Wizjonerzy” uczniowie mojej szkoły brali udział w  zajęciach z zakresu edukacji regionalnej. Forma zajęć dawała uczestnikom szansę na udział w wielu warsztatach, a także umożliwiła poznanie zabytków i innych obiektów zawiązanych z kulturą, historią i tradycją naszego regionu. Dzięki całkowitemu sfinansowaniu zajęć, w projekcie mogli brać udział wszyscy uczniowie bez względu na sytuację finansową rodziny.

Optymalna wielkość grupy – 15 osób – zapewniała najlepsze wykorzystanie formy i czasu spotkań. Warto zwrócić także uwagę na wygodną elastyczność zajęć – akceptacja propozycji trenera prowadzącego zajęcia (w tym przypadku nauczyciela gimnazjum) pozwalała dodatkowo na korelowanie zajęć z Programem Pracy Dydaktycznej, Wychowawczej i Opiekuńczej naszej  szkoły.

Zajęcia cieszyły się wysoką frekwencją, a zamierzone efekty i cele zostały zrealizowane z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.


alt Stanisław Iwaniuk Stowarzyszenie „Spróbuj z Nami” (Świętochłowice)

Z okazji 5-rocznicy powstania Waszej Fundacji, składam w imieniu własnym oraz naszego Stowarzyszenia KA ,,Spróbuj z Nami" dalszych sukcesów oraz coraz lepszej, bardziej owocnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dziękujemy za wszelkie kursy i szkolenia z, których korzystałem ja oraz członkowie mojego stowarzyszenia. Bez Waszej pomocy współpraca pomiędzy stowarzyszeniami byłaby o wiele trudniejsza.


Paweł Jurek DAGMA (Katowice)

Co udało się przez 5 lat? Dwie wartości wydają mi szczególnie ważne. Po pierwsze - wierzę, że w ciągu 5 lat istnienia organizacji udało się wykonać pracę będącą realnym dobrem dostrzeganym przez mieszkańców miasta i regionu. Uczestnicy i beneficjenci prowadzonych przez Fundację projektów mogą o tym zaświadczyć zdobytymi umiejętnościami, a niejednokrotnie przyznają, że w ich życiu coś – czasem tylko jeden drobny szczegół – zmienił się na lepsze. To już bardzo dużo. Druga wartość jest dla mnie szczególnie ważna, bo daje nadzieję na więcej - to widoczne zaangażowanie kilku młodych ludzi, którzy zdecydowali się blisko i na stałe współpracować z Fundacją. Obserwując ich rosnącą z każdym rokiem samodzielność i zdobywanie nowych umiejętności widać, że Fundacja ma szansę skupić wokół siebie młodych profesjonalistów, którzy rozumieją sens zaangażowania w sektorze pozarządowym i dysponują niezbędnymi do tego umiejętnościami. Kiedy owi "młodzi gniewni" odpalą silniki - w kolejnych pięciu latach będzie można zrobić z pewnością jeszcze więcej. Na kolejne 5, 10 i 100 lat - życzę Fundacji samych sukcesów.


alt Karolina Więcekuczennica, uczestniczka projektu Extremalni Wizjonerzy (Świętochłowice)

Brałam udział w 3 edycjach Extremalnych Wizjonerów i jestem weteranką. Zaczęło się od kółka teatralnego. Od najmłodszych lat lubiłam występować na scenie i pokazywać swoje umiejętności, dlatego dzięki Annie Bączek mogłam poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć dodatkową wiedzę dotyczącą występowania na scenie. Wprawdzie niektórymi rzeczami byłam aż zszokowana. Nauczyłam się oddychać przeponą i z niej korzystać, poprawiłam swoją dykcję i spędziłam miło czas. Czasami zajęcia były wyczerpujące powtarzając te same teksty i sceny, ale taki życie aktora <-- powtarzać, uczyć się i ciągle ćwiczyć.

Następnie wzięłam udział w kółku tanecznym. Bardzo mi się to podobało a zwłaszcza ten klimat łaciński (cha-cha, samba, salsa, jive, samba i rumba). Jak patrzałam na Taniec z Gwiazdami to podobały mi się stroje tancerek i kroki, dlatego postanowiłam wybrać się na tańce, poruszać się trochę i nauczyć nowych kroków. Wiem, że do końca nie wychodzą mi wszystkie kroki, ale czasami jak słyszę rytmy latynoskie to chce się aż tańczyć. Natomiast p. Dominika Kostrzewa pokazała nam, że każdy może się nauczyć tańczyć.

No i ostatnia edycja, w której nie miałam brać udziału są zajęcia też z tańca, lecz trochę inny rodzaj. Zajęcia trwały bardzo krótko, lecz naprawdę się dużo nauczyłam. Zawsze chciałam się nauczyć czegoś z hip-hopu, dacehallu czy też z podobnej dziedziny i teraz już wiem że od września zacznę chodzić i się dalej kształcić. Miła atmosfera na tańcach i bardzo sympatyczna instruktorka/choreografka p. Agnieszka gwarantowała super zabawę i motywację do dalszych działań.

Hmm… Tak naprawdę wybrałam się na jedne warsztaty, aby sobie urozmaicić czas i poznać nowych ludzi. Lecz ostatnia edycja – warsztaty taneczne, jak dla mnie były najlepsze i szkoda że tak krótko trwały. Ja natomiast pragnę podziękować p. Damianowi Hamerli za to, że mogłam brać udział w każdej edycji.


alt Mateusz Wojtolstudent fizyki technicznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Bytom, Świętochłowice)

Zawsze marzyłem o pracy, która wymagałaby dużej kreatywności, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, a równocześnie pozwalałaby pomagać innym. Fundacja Rozwoju Świętochłowic jest właśnie takim miejscem. Przez te pięć lat istnienia FRŚ przeszedłem wiele etapów. Zaczynałem jako uczestnik projektów, wolontariusz, później przyszedł czas na zdobywanie umiejętności trenerskich, pomoc w przeprowadzaniu działań, pisanie pierwszego projektu, jego realizacja. Praca w Fundacji daje możliwość rozwoju wielu umiejętności.

Moim zdaniem nie ma najważniejszych obszarów działalności fundacji. Każde realizowane działanie jest przeprowadzone w profesjonalny sposób i wywiera duży wpływ na środowisko.

Wspaniali ludzie, dobra atmosfera, poczucie obowiązku, wspólny cel – moim zdaniem to kierowało fundacją przez 5 lat. Mam nadzieje, że w kolejne lata będą jeszcze lepsze.


alt Barbara Hartman studentka pedagogiki na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania (Bytom, Świętochłowice)

Współpracuję z Fundacją ponieważ chciałam spróbować czegoś innego, nowego, czegoś co umożliwi mi rozwój, pozwoli pracować, ale nie w celach konsumpcyjnych,
a głównie po to, aby moja praca mogła się komuś przydać.

Współpraca z FRŚ dodała mi pewność siebie i wiarę w to, że poradzę sobie ze wszystkim jeśli tylko będę chciała. Wiem że nie ma rzeczy niemożliwych.

Z wielu rzeczy, które są warte uwagi w tym czym zajmuje się Fundacja szczególnie podoba mi się to, że nie jest hermetycznie zamkniętą organizacją, lecz pracuje na wielu polach realizując projekty, w ramach których odbywają się, szkolenia, prelekcje, warsztaty, wizyty studyjne. Nie ogranicza się tylko do Świętochłowic, lecz z powodzeniem współpracuje z organizacjami z zagranicy.

Ludzie w FRŚ są pozytywnie zakręceni, aktywni, bezpośredni, otwarci. Atmosfera panująca w Fundacji jest zawsze pozytywna. Wiadomo kiedy można sobie pozwolić na „luzy”, a kiedy trzeba się wziąć do roboty i nie wchodzić sobie w drogę. Ważne jest też wzajemne wsparcie: nikt kto potrzebuje pomocy nie zostaje sam ze swoim problemem. Jednak co ważne,  nikt nikogo tu nie prowadzi za rączkę.

Mój wkład w rozwój Fundacji to chęci i zaangażowanie. Jako koordynator ds. szkoleń od razu przychodzi mi myśl wypełnianie wniosku o płatność, umiejętność niezwykle przydatna w realizacji projektów unijnych. Początkowo czynność zupełnie obca
i skomplikowana okazała się być moim konikiem :) Pomoc przy obsłudze zagranicznych wizyt studyjnych: tłumaczenie, planowanie czasu wolnego, czuwanie nad realizacją planu wizyty. Pisanie i koordynacja drobnych projektów, na razie w fazie początkowej, zobaczymy jak potoczy się mój rozwój w tym kierunku :)

Działanie w tego typu organizacjach gwarantuje ciągły rozwój, nie zamyka na nowości. Jednak najważniejszą rzeczą jest to, że wszystko co robimy, robimy dla innych.

Moim zdaniem najważniejsze są dwa działania w Fundacji. Działania skierowane do młodzieży, ponieważ pokazują im jak można inaczej spędzać czas, co w życiu jest ważne. Drugie to działania skierowane oraz do seniorów ogromne zainteresowanie zajęciami samo pokazuje jak bardzo są one potrzebne.

Wiążę swoją przyszłość z FRŚ. Gdzie znajdę takich ludzi i atmosferę? Jaka inna praca pozwoli na tak wszechstronny rozwój?


Joanna Stemplowska doradca zawodowy (Świętochłowice)

Dzięki współpracy z FRŚ mam możliwość swobodnego łączenia, dwóch ważnych dla mnie ról  „mamy” oraz pracownika. Elastyczne godziny pracy pozwalają w 100% wywiązywać się z wyżej wymienionych ról a zarazem czerpać z nich ogromną radość i satysfakcję.

Praca w projektach  zapewnia mi ciągły rozwój osobowości, umożliwia poznawanie nowych ciekawych ludzi, jest również swego rodzaju wyzwaniem pozwala na sprawdzenie siebie w różnych dotąd nieznanych sytuacjach.

Dzięki wysiłkowi i ogromnemu wkładu pracy Fundacji możliwa staje się zmiana najbliższego otoczenia, niesienia namacalnej pomocy osobom w różnym wieku.

Niepodważalnym atutem projektów realizowanych przez Fundację jest fakt, iż są one w głównej mierze odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby/ sytuację społeczną miasta, oraz to iż realizowane są z ogromną starannością i na możliwie najwyższym poziomie.