Ambasadorzy Przemian w Regionie

Email Drukuj PDF11 ekspertów, doświadczeni trenerzy Fundacji Edukacja dla Demokracji, 68 uczestników, w tym przedstawiciel Fundacji Rozwoju Świętochłowic - w Warszawie odbyła się konferencja "Ambasadorzy Przemian w Regionie". Zaproszono na nią grantobiorców programu RITA i stypendystów programu im. L. Kirklanda.

6 czerwca rozpoczęto od warsztatów wymiany doświadczeń z przeprowadzonych projektów, których spektrum obejmuje większość dziedzin życia społecznego i kulturalnego. Była to także doskonała okazja do znalezienia inspiracji na kolejne projekty. Część uczestników wzięła udział w badaniach fokusowych będących częścią ewaluacji RITY.

Popołudnie zdominowała tematyka ukraińska. Jak wykorzystać potencjał Majdanu zastanawiali się eksperci uczestniczący w panelu moderowanym przez Stanisława Falińskiego z Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Relacje ze wschodnimi sąsiadami, ale także z USA wróciły w wykładzie poprowadzonym przez Andrew Nagorskiego, przewodniczącego rady dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była to krótka, ale pasjonująca podróż w czasie - ostatnim ćwierćwieczu.

7 czerwca powrócono do sukcesów RITY, odbyła się projekcja filmów dokumentujących projekt Stowarzyszenia Edukator, które otworzyło w Gruzji ponad 160 przedszkoli, a stosowany w nich model edukacji zaczął być określany w tym kraju jako polski, oraz projekt Stowarzyszenia Genius Loci z Rudy Śląskiej aktywujący młodzież na Ukrainie. O realia pracy w tych dwóch krajach, ale także Rosji, Mołdowy i Białorusi można było zapytać podczas kółek eksperckich. Na zakończenie konferencji przedstawiono granty wyjazdowe i możliwość dofinansowania większych przedsięwzięć z programu RITA, a szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie www.edudemo.org.pl

Konferencję zorganizowały Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.