Dwie wizyty studentów w ramach Study Tours to Poland na Śląsku

Email Drukuj PDFW dniach 12-23 października  oraz 16-27 listopada 2014 r. na zaproszenie Fundacji Rozwoju Świętochłowic w Polsce gościły dwie grupy  studentów z Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi. Wizyty studyjne Studentów organizowane były w ramach  programu Study Tours to Poland administrowanego w Polsce przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Fundację Borussia, a współfinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Pierwsze dni nasi goście spędzili w Krakowie gdzie mieli okazję poznać naszą historyczną stolicę. Na Śląsku studenci odbyli cykl spotkań i warsztatów w różnych miastach. W Świętochłowicach odwiedzili Fundację Rozwoju Świętochłowic (siedzibę organizatora), siedzibę Śląskiej Telewizji Miejskiej, brali również udział w warsztatach integracyjnych, dotyczących pracy w zespole oraz lekcji języka polskiego a także poznali „Drogę Polski do UE” w trakcie spotkania z wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W Gliwicach odwiedzili Urząd Miasta Gliwice, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, EVS – Wolontariat Europejski. W Katowicach gościli na Uniwersytecie Śląskim, gdzie spotkali się z przedstawicielami samorządu studenckiego, Biura Karier UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Wydziału Współpracy Międzynarodowej UŚ, Sejmiku Województwa Śląskiego, w firmie Gryfnie oraz odbyli warsztaty tańców narodowych prowadzone przez Zespół Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego. W Rudzie Śląskiej gościli w  Stowarzyszeniu ProEthica. Nasi goście odwiedzili także Oświęcim (Centrum Edukacyjne przy Centrum Żydowskim i Miejsce Pamięci Muzeum Auschwitz – Birkenau), Cieszyn, Ustroń i Wisłę oraz m.in. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Palmiarnię w Gliwicach, Operę Śląską w Bytomiu.