IV edycja TOP - znamy stypendystów!

Email Drukuj PDF


Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego został ogłoszony nabór wniosków do IV edycji Programu Stypendialnego „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły”. Spośród wszystkich złożonych wniosków członkowie komisji stypendialnej wyłonili 15 szczęśliwców, którzy w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają TOP-Stypendia.

Każdy wniosek był analizowany według 3 kryteriów: wyniki w nauce, sytuacja rodzinna – materialna oraz zaangażowanie wnioskodawcy w działalność społeczną.

Wobec spełnienia przez wszystkich kandydatów na TOP-Stypendystów 2014/2015 na podobnym poziomie kryteriów dot. wysokiej średniej ocen oraz zaangażowania w działalność społeczną, decydującym kryterium była sytuacja materialna w rodzinie. Komisja postanowiła wesprzeć stypendiami 15 osób najpełniej odpowiadających warunkom regulaminu i spełniających wszystkie trzy kryteria. Wśród stypendystów mamy 2 gimnazjalistki oraz 13 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne, a obecnie trwają konsultacje związane z przygotowaniem konspektu zaangażowania społecznego. Ze wszystkimi stypendystami zostały już podpisane umowy i wypłacono TOP-Stypendium (od września 2014 r.).

Program Stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Świętochłowic dzięki współfinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego oraz darczyńców prywatnych.