Podsumowanie projektu Aktywny i Twórczy Senior

Email Drukuj PDF


22 listopada 2013 roku miało miejsce spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie "Aktywny i Twórczy Senior" realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Świętochłowic. W programie spotkania znalazło się wiele atrakcji dla uczestniczących w nim osób oraz podsumowanie projekt realizowany od lipca 2012 r. do listopada 2013 r. Były występy Teatru Seniorzy XXI wieku, pokaz zdjęć wykonanych przez Seniorów, którzy brali udział w zajęciach fotograficznych. Ponadto, odbywały się dwie wystawy: fotograficzna i artystyczna. W tej ostatniej, uczestniczki zajęć z decoupage mogły pochwalić się pięknie ozdobionymi przedmiotami, które powstawały podczas zajęć. Podczas spotkania, podsumowano cały projekt oraz podziękowano wszystkim uczestnikom, prowadzących, realizatorom, partnerom przedsięwzięcia. Rozlosowano także pamiątkowe koszulki wśród obecnych na spotkaniu osób.

Projekt "Aktywny i Twórczy Senior" realizowany był w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", którego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasze partnerstwo lokalne (Ośrodek Pomocy Społecznej o Fundacja Rozwoju Świętochłowic) funkcjonowało w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego, który realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym. Jego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zaś partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, jest odpowiedzialna za  merytoryczną stronę realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”; stanowiącego jedno z sześciu zadań przewidzianych w projekcie systemowym. Celem Zadania 2 jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Na stronie projektu www.standardypomocy.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat charakteru wszystkich przewidzianych w projekcie działań.