Standardy pracy socjalnej dla osób starszych w UE

Email Drukuj PDF


W październiku i listopadzie 2013 roku odbyły się dwie wizyty studyjne: do Glasgow (Szkocja) oraz Poczdamu (Niemcy). Ich celem było zapoznanie się ze standardami usług pracy socjalnej dla osób starszych.

Pierwsza z wizyt do Glasgow (Szkocja) odbyła się w dniach 21-25 października 2013 r. Fundację Rozwoju Świętochłowic reprezentowała Marta Rupka. Druga z wizyt - do Poczdamu (Niemcy) odbyła się w dniach 11-15 listopada 2013 r. Naszą Fundację reprezentowała Barbara Hartman. Obie wizyty odbywały się w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", którego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej.

Uczestnicy obu wizyt wzięli udział w wielu spotkaniach mających na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz procesem standaryzacji usług społecznych i funkcjonowaniem świadczących je instytucji w Szkocji i w Niemczech. Spotkania były również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie świadczenia usług pomocy i integracji społecznej w Polsce i w krajach goszczących tj.: Wielkiej Brytanii i Niemczech. W wizytach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z całej Polski.

Fundacja Rozwoju Świętochłowic wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowała w ramach pilotażu od lipca 2012 do listopada 2013 projekt "Aktywny i Twórczy Senior". Nasze partnerstwo lokalne funkcjonowało w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego, który realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym. Jego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zaś partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej. 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, jest odpowiedzialna za  merytoryczną stronę realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”; stanowiącego jedno z sześciu zadań przewidzianych w projekcie systemowym. Celem Zadania 2 jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Na stronie projektu www.standardypomocy.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat charakteru wszystkich przewidzianych w projekcie działań.