Nowi TOP-Stypendyści 2013/2014

Email Drukuj PDFPo raz trzeci realizowany jest przez naszą Fundację Program Stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły”. W ramach tegorocznej edycji łącznie wpłynęły 24 wnioski osób mieszkających lub uczących się w Świętochłowicach. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Każdy wniosek był analizowany według 3 kryteriów: wyniki w nauce, sytuacja rodzinna – materialna oraz zaangażowanie wnioskodawcy w działalność społeczną.

Wobec spełnienia przez wszystkich kandydatów na TOP-Stypendystów 2012/2013 na podobnym poziomie kryteriów dot. wysokiej średniej ocen oraz zaangażowania w działalność społeczną, decydującym kryterium była sytuacja materialna w rodzinie. Komisja postanowiła wesprzeć stypendiami 17 osób najpełniej odpowiadających warunkom regulaminu i spełniających wszystkie trzy kryteria. Wśród stypendystów mamy 4 gimnazjalistki oraz 13 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne, a obecnie trwają konsultacje związane z przygotowaniem konspektu zaangażowania społecznego. Ze wszystkimi stypendystami zostały już podpisane umowy i wypłacono TOP-Stypendium (od września 2013 r.).

Program Stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Świętochłowic dzięki współfinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego oraz darczyńców prywatnych.