Wizyta studyjna delegacji z Ukrainy

Email Drukuj PDF„Ekonomia społeczna w aktywizacji społeczności lokalnych – polskie doświadczenia” to temat przewodni wizyty studyjnej w woj. śląskim, który w dniach 23-29.09.2013 realizowała Fundacja Rozwoju Świętochłowic. W składzie delegacji z Ukrainy znalazło się 12 działaczy organizacji pozarządowych oraz samorządów obwodu Łuhańskiego.

Program całej wizyty dot. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, współpracy NGO z samorządem i biznesem, społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Polsce, Fundacja Rozwoju Świętochłowic, która koordynowała przedsięwzięciem, zorganizowała kilkanaście spotkań w miastach: Świętochłowice, Katowice, Gliwice, Gierałtowice, Bojków, Łaziska Górne, Żywiec, Jeleśnia, Sopotnia Wielka, Kraków. W programie wizyty znalazły się zarówno spotkania z organizacjami pozarządowymi (w tym m.in.: Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Fundacja Rodzin Polskich im. Bł. Jana Pawła II, Dress for Success, Centrum Rozwoju Społecznego, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Stowarzyszenie Polaris – OPP, Fundacja Artes), przedstawicielami samorządów (Gliwice), szkołami i bibliotekami (Gierałtowice) oraz spółdzielniami socjalnymi (np. Rybka w Katowicach, Cafe Hamlet w Krakowie). Podczas podsumowania wizyty, goście nie kryli ogromnego zadowolenia z całego pobytu w Polsce. Podkreślali wysoką wartość merytoryczną wszystkich spotkań, profesjonalną organizację wizyty, wysokie poczucie bezpieczeństwa i komfortu oraz wielką przydatność inicjatyw, z którymi się mogli zapoznać. Obiecali, że po powrocie w swoje rodzinne strony dokładnie zdadzą relację z całego pobytu w Polsce władzom samorządowym, przedstawicielom organizacji pozarządowych, z którymi mają kontakt oraz swoim rodzinom i przyjaciołom. Część inicjatyw, z którymi zapoznali się w Polsce zamierzają rozpocząć wdrażać również u siebie, a czy uda się to zrealizować z powodzeniem, pokaże najbliższa przyszłość.

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna w aktywizacji społeczności lokalnych – polskie doświadczenia” realizowana była w ramach programu Study Tours to Poland – Profesjonaliści finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, administrowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.