20 lat doświadczenia

Fundacja Rozwoju Świętochłowic koncentruje się na wszelkiego rodzaju działaniach wspomagających rozwój miasta oraz organizacji pozarządowych w nim działających. Swojej aktywności nie ogranicza terytorialnie angażując się również w projekty regionalne i ponadlokalne realizowane na terenie innych województw – w ten sposób aktywnie przyczyniając się do promocji Świętochłowic w różnych miejscach kraju.
20 lat doświadczenia

Misja

Misja Fundacja Rozwoju Świętochłowic jest organizacją pozarządową, która: kształtuje umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, wzmacnia identyfikację kulturową mieszkańców z ich miastem – „małą ojczyzną”, zwiększa potencjał rozwojowy miasta i jego mieszkańców. Swoje cele realizujemy poprzez:...
Czytaj dalej "Misja"

O Fundacji

Fundacja, założona w 2004 roku, posiada już znaczący dorobek w postaci zrealizowanych projektów. Informacje o nich znajdziesz w dziale Projekty. Jeżeli chcesz zaproponować nam współpracę, zasygnalizować problemy do rozwiązania – prosimy o kontakt pod adresem...
Czytaj dalej "O Fundacji"

Zaufali nam